24-11-2021

 

Skatterådet bekræfter, at uddeling af grundkapital ved opløsning af fonden ikke altid er skattepligtig

Skatterådet bekræfter ved afgørelse fra august 2021, at der er skattefrihed ved uddeling af grundkapital, idet beskatning ved uddeling fra grundkapitalen forudsætter, at der er tale om forbrug af en bunden kapital, der var skattefri ved tilgangen, jf. fondsbeskatningslovens § 3, stk. 6 eller den tidligere dispensationsordning. 

Da grundkapitalen var tilgået fonden før indførelse af fondsbeskatningsloven i 1987, kan der ikke ske beskatning ved uddeling af fondens grundkapital som følge af opløsningen. Det samme vil være tilfældet i forbindelse med nedsættelse af grundkapitalen til godkendte uddelinger.

Afgørelsen bekræfter dog også, at hvis grundkapitalen er tilgået fonden efter 1. januar 1987, vil en nedskrivning af grundkapitalen til brug for uddelinger være skattepligtig. Dette kan give nogle udfordringer, hvis uddelingerne ikke foretages til almene/almennyttige formål, da fonden ikke vil have fradragsret for andre uddelinger til vedtægtsmæssige formål.

Vi har gjort Civilstyrelsen opmærksom på denne udfordring, men har endnu ikke modtaget svar herpå. 


Ri opfordrer til, at man ved opløsning af fonde eller uddeling af grundkapital kontakter os, inden der rettes henvendelse til Civilstyrelsen.

Kontakt