26-08-2021


Skal de indefrosne feriepenge beholdes i virksomheden?

Alle virksomheder har i sommeren 2021 modtaget et brev i e-Boks fra Lønmodtagernes Feriemidler. Heraf fremgår, at hvis virksomheden ønsker at beholde de indefrosne feriemidler, så skal dette bekræftes under selvbetjeningsløsningen her på virk.dk https://virk.dk/myndigheder/stat/feriemidler/selvbetjening/Jeres_indberetninger_for_overgangsaaret/ 
Vælg fanen ”behold feriepenge” – der modtages kvittering i e-Boks umiddelbart efter.
Som allerede nævnt er fristen d.  31. august 2021.

Har virksomheden frivilligt indbetalt en del af de indefrosne feriepenge, skal der stadigvæk ske bekræftelse.

Har virksomheden indbetalt hele beløbet af de indefrosne feriepenge, så er der intet beløb at beholde.

Nogle virksomheder har modtaget en opkrævning for medarbejdere, der har forladt eller forlader arbejdsmarkedet med betalingsfrist d. 1. september 2021. Af det medfølgende brev fremgår det, at hvis indbetalingen sker senest 1. september 2021, så har virksomheden samtidig bekræftet, at den ønsker at beholde de resterende indefrosne feriepenge i virksomheden.
Rådet herfra Ri er at positivt tilkendegive, at man ønsker at beholde de indefrosne feriepenge.

Overskrides fristen, vil alle de indefrosne feriepenge være forfaldne. Lønmodtagernes Feriemidler har oplyst, at der udsendes opkrævning for det fulde beløb ultimo oktober 2021.

Hvis virksomheden har valgt kun at beholde nogle af de indefrosne feriepenge, så skal der igen næste år indsendes en bekræftelse. Fristen bliver formentlig igen 31. august. Alle virksomheder vil inden da modtage en ny besked i e-Boks.

For uddybning og rådgivning kontakt John

Kontakt