27-05-2019

 

Nedsættelse af udgiften til el for liberale erhverv

Folketinget har vedtaget en lempelse af afgiftsreglerne for de såkaldte liberale erhverv. Ri sætter fokus på konsekvenserne heraf.

Den 23. april 2017 fremlagde regeringen det længe ventede energiforligsudspil, hvor målet var at sikre billigere energi for alle. Dette sker blandt andet ved at lempe elafgiften, som betales fra 2019 og frem til 2025.

Udspillet havde ikke den store betydning for virksomheder med fuld momsfradragsret, da disse som udgangspunkt får godtgjort elafgiften via momsafregningen, men havde betydning for de foreninger og virksomheder, som kun i begrænset omfang får godtgjort elafgiften eller slet ikke får det godtgjort.

Folketinget har nu vedtaget lovforslaget, der blandt andet indeholder yderligere lempelser til elafgiftsloven i form af, at de momsregistrerede virksomheder, som er oplistet på et særligt bilag (f.eks. advokater og revisorer) fra 1. januar 2023 kan få godtgjort elafgiften på lige vilkår med andre momsregistrerede virksomheder.

Gældende frem til og med 31. december 2022

Momsregistrerede virksomheder har som hovedregel mulighed for at få godtgjort størstedelen af afgiften på den el, som virksomheden anvender til procesformål.

Dog er visse liberale erhverv – omfattet af elafgiftslovens bilag 1 – undtaget fra denne hovedregel, hvilket betyder, at advokater, revisorer, arkitekter og reklamevirksomheder ikke har mulighed for at få godtgjort afgiften af den elektricitet, der går til procesformål, som giver en samlet større elregning.

Gældende fra 1. januar 2023

Folketinget har vedtaget at ophæve elafgiftslovens bilag 1.

Hermed ligestilles de liberale erhverv, der er omtalt i bilag 1, fra og med 1. januar 2023, med alle momsregistrerede erhverv, så også liberale erhverv herefter har mulighed for at få godtgjort elafgiften til procesformål.

Loven træder som udgangspunkt i kraft den 1. juli 2019, men først fra 1. januar 2023 fjernes bilag 1 og efter denne dato får advokater, revisorer, arkitekter og reklamevirksomheder godtgjort elafgiften på lige fod med andre momsregistrerede virksomheder.


Kontakt John, hvis du vil vide mere

Kontakt