08-04-2021
 

Skattefrie gavekort til medarbejdere

Som vi tidligere har oplyst, vedtog Folketinget i marts 2021 lovforslaget om skattefrie gavekort til medarbejdere for deres indsats i det forgangne år.

Muligheden er et ekstra alternativ, som ikke har indflydelse på de allerede velkendte, såsom julegaver m.v.

Ikke alle er omfattet af skattefriheden

I modsætning til mange af de andre regler for beskatning af personalegoder vil gavekort givet til konsulenter, honorarmodtagere, praktikanter, tidligere ansatte, bestyrelsesmedlemmer m.fl., ikke være omfattet af skattefriheden.

Det er kun gavekort til personer i et egentlig ansættelsesforhold, som p.t. er omfattet.

Kun gavekort er skattefrie

Som ved andre gaver er kontantbeløb, som arbejdsgiveren stiller til rådighed for den ansatte, er kontantbeløb ikke inkluderet.

Det er kun elektroniske eller fysiske gavekort (tilgodebeviser), som kan omfattes af skattefriheden.

Gavekortet kan have en værdi på op til kr. 1.200. Der er ikke krav om, at det skal være et samlet gavekort. Der må godt gives flere gavekort, dog må den samlede værdi ikke overstige kr. 1.200.

Man skal huske, at ordningen kun er gældende for gavekort, der gives til de ansatte i kalenderåret 2021. Anvendelsesperioden må dog godt være efter 1. januar 2022.

Arbejdsgivere skal ikke foretage indberetning til Skattestyrelsen om givne gavekort.

Hvilke gavekort kan gives?

For at skattefriheden kan opretholdes, er der krav om, hvad gavekortet kan anvendes til. Dette er bl.a.:

· Køb af mad og drikkevarer på f.eks. restauranter, caféer m.v. Take-away er som udgangspunkt ikke omfattet heraf.

· Køb af overnatning til f.eks. hoteller, kroer, feriecentre, campingpladser, sommerhuse samt rejsebureauer.

· Køb af oplevelser er f.eks. adgang til forlystelsesparker, teatre, koncertsteder, musikfestivaler, biografer, museer, cirkusser, zoologiske haver samt sportsarrangementer af enhver art, herunder fodbold- og håndboldkampe.

Det er et krav, at ovennævnte sker i Danmark, et andet EU-land eller et land tilknyttet EØS.

Det er vigtigt at påpege, at der ikke kan gives skattefrie gavekort til f.eks. handelsstands- eller centerforeninger, hvis gavekortet kan anvendes til f.eks. køb i smykke- eller tøjforretning.

Kontakt John for uddybning og rådgivning

Kontakt