15-10-2021

 

Skatteministeriet varsler ændringer, der kan få skattemæssige og økonomiske konsekvenser for jeres organisation

Faglige organisationer, der beskattes efter fondsbeskatningslovens regler, har mulighed for at benytte sig af et særligt fradrag til konsolidering af foreningens formue – konsolideringsfradraget.

Konsolideringsfradraget opgøres som en procentdel af foreningens skattemæssige formue primo indkomståret. Hvis konsolideringsfradraget overstiger det anvendte bundfradrag (max. kr. 200.000) samt eventuelle skattefrie udbytter, kan konsolideringsfradraget modregnes i foreningens eventuelle positive skattepligtige indkomst.

Siden indkomståret 2017 har fradragsprocenten ikke været reguleret og har fast udgjort 2,2 % af foreningens skattemæssige formue primo indkomståret. Dette vil dog ændre sig allerede fra indkomståret 2021 og fremefter.

2021:

For indkomståret 2021 er vi så heldige at opleve en mindre stigning i fradragssatsen. Fradragssatsen for indkomståret 2021 er af Skatteministeriet angivet til at kunne udgøre 2,3% mod 2,2 % for tidligere indkomstår.

Den helt store ændring kommer vi dog til at opleve for indkomståret 2022.

2022:

For indkomståret 2022 varsler Skatteministeriet allerede nu en nedsat fradragsprocent. I stedet for at kunne fradrage 2,3% (2021,) vil fradraget for 2022 udgøre 1,2%.

Reduktionen i satsen vil formentlig have den betydning, at foreninger, der er skattepligtige efter fondsbeskatningslovens regler, skal have en skattemæssig formue primo 2020 på over ca. mio.kr. 17, hvis foreningen udnytter sit bundfradrag (kr. 200.000) fuldt ud, for at få gavn af konsolideringsfradraget. 

Vi kan allerede nu se, at ændringen for indkomståret 2022 kan få økonomiske konsekvenser for mange faglige organisationer, der tidligere har haft gavn af konsolideringsfradraget.

Vi foreslår, at I tager fat i jeres revisor for en snak om de økonomiske konsekvenser, som ændringen kan få for jeres organisation, samt om muligheden for indbetaling af frivillig acontoskat, og hvad dette måtte indebære.


Kontakt John for uddybning og rådgivning

Kontakt