Oprettet: 28-01-2021
Opdateret: 15-02-2021
Opdateret: 22-06-2021

 

Regeringen ændrede i februar 2021 beskatningen af firmabil og ladestandere/elbiler

Ændringerne få betydning for indkomståret 2021 og kræver opmærksomhed hos arbejdsgiverne allerede fra 1. juli 2021.

Beskatningsgrundlaget for fri bil 

De gældende regler, hvor den skattepligtige værdi af fri bil opgøres som 25% af de første op til kr. 300.000 af beregningsgrundlaget og 20% af den resterende del ændres. Hertil medtages – i den skattepligtige værdi – den grønne ejerafgift (miljøtillæg) med 150%, hvilket også ændres.

Der er vedtaget en aftrapning af den skattepligtige værdi og beskatningsgrundlaget m.v. i årene 2021-2025. Målet er, at fra og med 2025 skal værdi af fri bil beregnes med 22,5% af beregningsgrundlaget (typisk anskaffelsesprisen). Grænsen på kr. 300.000 fjernes.

Fra 1. juli 2021 ændres den nuværende sats på 25% til 24,5%, mens satsen på 20% forhøjes til 20,5%. Miljøtillægget ændres først fra 1. januar 2022, hvor der så skal medtages 250%. Her sker der en løbende optrapning til 700% i 2025.

Ri Kommentar: Det er tankevækkende, at man er nødsaget til at lave overgangsregler i op til 4 år, hvor man ikke kan udelukke, at nogle arbejdsgivere kan komme til at lave fejl i den løbende beskatning. I lovforslaget forventes den årlige økonomiske gevinst at være mellem 10-100 millioner årligt.

Ladestandere - elbiler 

Flere og flere anskaffer el- og pluginhybridbiler, men de har ikke lademuligheder. 

I dag beskattes medarbejderen, hvis arbejdsgiveren opstiller en ladestander hjemme hos medarbejderen, når denne har en elbil som firmabil.

Vedtagelsen af lovforslaget betyder, at arbejdsgiverbetalt ladestander ved hjemmet ikke skal beskattes, når medarbejderen har fri bil i form af el- eller pluginhybridbil.

Hvis ladestanderen efter 6 måneders anvendelse til opladning af en firmabil overgår til udelukkende privat anvendelse kan dette ske skattefrit. Normalt skal medarbejderen beskattes af markedsværdien på overdragelsestidspunktet.

Kontakt John, hvis du har spørgsmål.

Kontakt