17-11-2020

 

COVID-19 – Julefrokost og gavekort

COVID-19 har på mange måder ændret vores hverdag – og også nu, hvor julemåneden og de dertilhørende arrangementer står for døren.

Grundet den nuværende situation må en lang række arbejdsgivere se sig nødsaget til at aflyse årets medarbejderjulefrokost, da en sådan sammenkomst ikke kan afholdes og på samme tid overholde forsamlingsreglerne.

Vi kan se, at der i øjeblikket er mange løsningsforslag på, at arbejdsgiver alligevel kan anerkende medarbejdernes arbejdsindsats for året, der er gået, f.eks. gavekort, et restaurantbesøg, en æske chokolade eller lign.

Det er en prisværdig tanke fra arbejdsgiveren, men man skal være opmærksom på skatteregler og de forpligtelser, man som arbejdsgiver påtager sig, når man giver gaver til medarbejdere.

Gaver

Arbejdsgivere kan årligt give gaver til deres medarbejdere for op til kr. 1.200 uden at dette udløser beskatning.

Gavekort er dog en undtagelse til denne hovedregel, da gavekort skattemæssigt af Skattestyrelsen kan betragtes som kontanter. Såfremt dette er tilfældet, vil gavekortet være skattepligtigt som løn og beskattes som A-indkomst hos medarbejderen, og arbejdsgiveren vil være indberetningspligtig.

Gavekort, som ikke sidestilles med kontanter

Hvis man som arbejdsgiver gerne vil forære sine medarbejdere et gavekort, som et plaster på såret, i stedet for at afholde årets julefrokost, kan man f.eks. give et gavekort til en værdi på under kr. 1.200, som er begrænset til et af arbejdsgiveren bestemte goder – og som ikke kan ombyttes til kontanter.

På den måde vil arbejdsgiveren undgå indberetningspligten, og medarbejderen vil kun skulle lade sig beskatte i det tilfælde, hvor medarbejderen i løbet af året samlet set har modtaget ikke-arbejdsrelaterede personalegoder til en værdi på mere end kr. 1.200.

Husk at skattefrie julegaver indgår heri, men beskattes ikke, hvis gavens værdi er kr. 800 eller derunder.

Som det fremgår af ovennævnte, skal man som arbejdsgiver holde tungen lige i munden, hvis man giver gavekort til sine medarbejdere. Man kan ende med at være indberetningspligtig, hvis gavens værdi overstiger kr. 1.200 eller at gavekortet sidestilles med en egentlig udbetaling.


Kontakt John, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Kontakt