11-01-2022

 
Frivillig indbetaling af acontoskat 2021 og restskattetillæg – 3. rate

Selskaber, fonde og foreninger kan vælge frivilligt at indbetale acontoskat, hvis den ordinære acontoskat er sat for lavt.

3. rate af frivillig acontoskat skal som udgangspunkt indbetales senest d. 1. februar 2022 vedrørende indkomståret 2021.

Vælger man at indbetale yderligere frivillig acontoskat senest d. 1. februar 2022 – den såkaldte 3. rate – pålægges der et rentetillæg på 0,8 %.

Restskatteprocenten på 4,3% for indkomståret 2021 blev offentliggjort af Skattestyrelsen d. 14. december 2021. Rentetillægget kan ikke fratrækkes i skatteopgørelsen.

Hvornår kan det betale sig?

Det er en konkret vurdering, om det kan betale sig at indbetale frivillig acontoskat eller ej. Når det skal vurderes, hvorvidt det kan være en fordel at indbetale frivillig indbetaling, skal man bl.a. se på:

 • Forventes en højere indkomstskat end den af Skattestyrelsen beregnede ordinære acontoskatterate?
 • Opnås en forrentning på mindre end fx 6% p.a. på likvide indeståender?
 • Kan der opnås en kreditfacilitet, som forrentes med mindre end fx 6 % p.a.?
 • Betales der negative renter af likvide indeståender?
 • Er der en nødvendig likviditet til rådighed?

Sådan indbetales frivillig acontoskat

Indbetaling af frivillig acontoskat sker via TastSelv Erhverv. Der skal først oprettes en frivillig indbetalingsregistrering, ellers bliver indbetalingen returneret til skattekontoen.

 • Log på TastSelv Erhverv
 • Klik på ”Skat” i menuen
 • Klik på ”Selskabsskat” i menuen i venstre bjælke
 • Vælg ”Acontoskat” fra drop-down menuen
 • Klik på ”Indberet/ændre” ud for den rate, du ønsker at ændre
 • Indtast det beløb, du ønsker at indbetale
 • Betal over skattekontoen ved brug af betalingslinjen, det findes under ”Acontoskat”.

Nedsættelse af ordinær acontoskat 2022

Hvis acontoskatteraten for 2022 sat for højt, er der mulighed for at få nedsat raten via TastSelv Erhverv. Nedsættelsen skal ske senest på betalingsfristen via TastSelv Erhverv.

Efter fristen skal organisationen ansøge om at få nedsat raten ved at kontakte Skattestyrelsen.


Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere.

Kontakt