13-01-2022

 

Vær opmærksom på fristen den 20. januar 2022 for indberetning af oplysninger til eKapital

Fristen for indberetning til eKapital af oplysninger til Skattestyrelsen vedrørende indkomståret 2021 er den 20. januar 2022. Fristen udløber derfor allerede om én uge.

For en lang række foreninger, faglige organisationer, a-kasser og fonde m.fl. drejer indberetningen til eKapital sig hovedsageligt om følgende oplysninger:

  • Gaver og bidrag
  • Kontingenter til a-kasser og fagforeninger
  • Kapitaludlodninger fra andelsforeninger.

Indberetningen sker typisk via Tastselv/Erhverv eller via filoverførsel. Skattestyrelsen opdaterer løbende de enkelte indberetningsvejledninger. 

De oplysninger, som bliver indberettet nu, vil være at finde på borgernes skatteoplysninger for indkomståret 2021.

Du kan læse uddybende om reglerne på Skattestyrelsens hjemmeside.

Mere information

Du kan læse mere om de forskellige indberetningstyper, som virksomheder, fonde og foreninger m.fl. har pligt til at foretage på eKapitals hjemmeside.


Kontakt os for uddybning og rådgivning.

Kontakt