05-10-2023

Arbejdsgiverbetalt internetforbindelse

De fleste af os har i de seneste år været vidne til et stigende antal af hjemmearbejdspladser; både ad hoc, men også mere permanente løsninger. Med oprettelse af hjemmearbejdspladser følger også et behov for at skabe rammerne for arbejde i hjemmet. Her tænkes der bl.a. på inventar i form af skrivebord, skrivebordsstol, lamper og meget andet. For mere om hjemmearbejdspladser kan vi henvise til vores pjece, 'Personalegoder 2023'.

Til hjemmearbejdspladser rundt omkring i de danske hjem hører også et behov for en internetforbindelse for i det hele taget at kunne udføre sit arbejde.

Arbejdsgiverbetalt internet

Som udgangspunkt vil en medarbejder blive beskattet, hvis arbejdsgiveren betaler for medarbejderens private udgifter. Det vil også være tilfældet, hvis arbejdsgiveren uden videre stiller en fri internetforbindelse til rådighed for medarbejderen.

Som undtagelse hertil beskattes den internetforbindelse, arbejdsgiveren har stillet til rådighed, ikke hos medarbejderen, hvis medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens netværk. Ordet ”netværk” skal tolkes bredt. Medarbejderen skal blot have adgang til samme programmer og dokumenter hjemmefra som på arbejdspladsen, for at skattefriheden kan finde anvendelse. Dog er det ikke nok kun at have adgang til mails, kalender og arbejdsgiverens hjemmeside.

Skattefriheden begrænses ikke af, at medarbejderen også benytter internettet uden for arbejdstiden til udelukkende private formål, når blot forbindelsen giver adgang til arbejdsgiverens netværk.

I praksis vil det typisk være arbejdsgiveren, der opretter internetabonnementet i eget navn og faktureres herfor. Internetforbindelse opsættes på medarbejderens hjemmeadresse, men medarbejderen ser aldrig en regning, da alt administreres igennem arbejdsgiveren. Herved opfyldes skattelovgivningens krav om, at internetforbindelsen er stillet til rådighed af arbejdsgiveren.

Nyt ikke-offentliggjort bindende svar

Ri har dog nu i et ikke-offentliggjort bindende svar fået bekræftet, at skattefriheden for arbejdsgiverbetalt internetabonnement også gælder i de tilfælde, hvor der er tale om en videreførelse af medarbejderens eget abonnement. Arbejdsgiver kan, som følge af Skattestyrelsens svar, refundere medarbejderen krone for krone uden skattemæssige konsekvenser, blot medarbejderen afleverer et afregningsbilag til arbejdsgiveren.

Selvom en del arbejdsgivere måske allerede i praksis refunderer medarbejderens udgifter til internet som udlæg efter regning, er det alligevel vigtigt at få konkretiseret skattefriheden for medarbejderen i disse tilfælde, da det er meget sparsomt med praksis og lovgivningen i øvrigt ikke er krystalklar på dette område.

Har du behov for at vende den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalt internet eller har du spørgsmål til personalegoder generelt, er du naturligvis velkommen til at henvende dig til din revisor eller en af vores skatterådgivere.


Kontakt