08-06-2023

 

Fra den 1. juli 2023 vender elafgiften tilbage igen

I første halvår af 2023 har elafgiften været midlertidigt suspenderet, hvilket har været til stor glæde for mange, og særligt for dem, der ikke har kunnet få godtgjort elafgiften.  

Med virkning fra den 1. juli 2023 vil elafgiften være at finde igen på elregningen. 

Hvem kan få godtgørelse for elafgift

Den 1. juli 2023 er elafgiften tilbage på elregningen og skal derfor betales på almindeligvis igen. Elafgiften udgør 69,70 øre pr. kWh for 2. halvår 2023. 

Momsregistrerede virksomheder m.fl. har ret til godtgørelse af elafgift i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for moms. Dette gælder også anvendelse af elektricitet til opvarmning, varmt vand og aircondition. Den eneste betingelse er, at elektriciteten skal forbruges af virksomheden. 

Bortset fra 0,4 øre pr. kWh, kan elafgiften godtgøres fuldt ud, forudsat virksomheden m.fl. har adgang til fuldt momsfradrag. Det svarer til, at elafgiften kan godtgøres med 69,30 øre pr. kWh.

Husk også, at liberale erhverv kan få godtgjort elafgift forbrugt efter den 1. januar 2023

Med virkning fra den 1. januar 2023 fik liberale erhverv også mulighed for at få godtgjort elafgift efter samme regler, som gælder for øvrige momspligtige virksomheder.  

De såkaldte liberale erhverv (advokater, arkitekter, bureauer, herunder teater- og biografforestillinger, landinspektører, mæglere, reklamevirksomheder, revisorer og rådgivende ingeniører) har indtil den 1. januar 2023 kun været berettiget til godtgørelse af elafgift af elektricitet til opvarmning, varmt vand og aircondition, og kun såfremt der blev foretaget måling af elforbruget til netop dette formål.

Liberale erhverv bør således have ekstra fokus på området for godtgørelse af elafgift her de første par gange, hvor godtgørelsesmuligheden er åbnet op.  

Af hensyn til dokumentationen for elforbruget forbrugt efter den 1. juli 2023 med godtgørelsesmulighed, kan det være hensigtsmæssigt at foretage en måleraflæsning på denne dato, eventuelt suppleret med billeddokumentation. 


Mere information

Har du afklarende spørgsmål eller behov for yderligere rådgivning om afgiftsgodtgørelse af elektricitet, vand eller andre afgifter, eller har du andre skatte-, moms- og af-giftsmæssige spørgsmål m.v., er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt