19-12-2023

 

Restskat 2023

Skattestyrelsen har offentliggjort rentesatserne for restskat samt procentgodtgørelse på overskydende skat for personer, og der er god grund til at være ekstra opmærksom på en eventuel restskat for 2023. Rentesatserne er nemlig sat markant op.

Betal inden 1. januar 2024 og undgå at betale renter 

Hvis restskatten betales inden 1. januar 2024, skal der ikke betales renter.

Betaling mellem 1. januar 2024 og 1. juli 2024

Betales restskatten efter 1. januar 2024, skal der indtil den 1. juli 2024 betales dag-til-dag-rente på 5,5%. Dag-til-dag-renten er ikke fradragsberettiget.

Betaling efter 1. juli 2024

Ved betaling efter 1. juli 2024 skal der betales et rentetillæg på 7,5%. Procenttillægget er heller ikke fradragsberettiget.

Indregning af ikke-betalt restskat

Restskat på op til kr. 22.300, der ikke bliver betalt, indregnes automatisk i forskudsskatten for 2025 med procenttillæg på 7,5 % (i alt kr. 23.973).

Beløb, der overstiger kr. 22.300, opkræves med procenttillæg på 7,5%, i tre rater; normalt i august, september og oktober. 

Overskydende skat

Overskydende skat tillægges et procenttillæg på 0,8%.


Spørgsmål

Har du spørgsmål til restskat, er du naturligvis velkommen til at henvende dig til din revisor eller en af vores skatterådgivere.

Som noget nyt, er det også muligt at skrive direkte til vores skatteafdeling på [email protected].

Kontakt