05-11-2020

 

Skattefrihed i forbindelse med fundraisingkampagne

Vi ser flere og flere eksempler på indsamlinger til velgørende formål: Landsindsamlinger på TV, dør-til-dør-indsamlinger, indsamlinger via sociale medier og lign.

Herudover er der flere eksempler på initiativer, der involverer unge mennesker, eksempelvis Operation Dagsværk, som donerer en dags arbejde til en velgørende organisation. Initiativet foregår bl.a. ved, at de unge indgår en aftale med en virksomhed, en privatperson eller en offentlig institution om, at de leverer en dags arbejde mod, at lønnen doneres til fundraisingkampagnen til brug for et velgørende formål.

Spørgsmålet, som mange nok vil stille, er: Hvad med skatten?

Udgangspunktet er, at den der udfører arbejdet og tjener pengene, er også den, som skal beskattes. Dette er et grundlæggende princip i den danske skatteret. Når de unge arbejder og får løn for dette arbejde, er det også den pågældende, der – som udgangspunkt – skal beskattes, men ingen regler uden undtagelser.

Skatterådets afgørelse

Skatterådet blev i 2018 spurgt ind til et eksempel på en fundraisingkampagne med et velgørende formål.

Formålet var at foretage en landsdækkende indsamling, ved at elever fra ungdomsuddannelserne arbejdede én dag i private husholdninger, erhvervsvirksomheder eller offentlige institutioner. Værdien (lønnen) af elevens arbejde blev indbetalt elektronisk til kampagnen sammen med et elektronisk, nummereret arbejdskort, udstedt af organisationen. De indtjente penge blev indsamlet på en separat indsamlingskonto, som efterfølgende blev overført til en dedikeret projektkonto.

Kampagneorganisationen ønskede Skatterådets bekræftelse på, at eleverne ikke var skattepligtige af ”lønnen”, og at arbejdsgiveren ikke var pligtig til at indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet, samt at virksomheden kunne fradrage lønnen som en almindelig driftsomkostning.

Skatterådet og Skattestyrelsen var enige med organisationen i, at eleverne ikke var skattepligtig af den ”løn”, der blev doneret direkte til kampagnen. Arbejdsgiveren skulle ikke indeholde A-skat og AM-bidrag af ”lønnen”. Begrundelsen var, at Skatterådet anså det udbetalte beløb som udbetalt direkte til kampagnen – og ikke til eleven først, der efterfølgende valgte at donere pengene til organisationen. Eleverne havde givet afkald på lønnen, inden de udførte arbejdet, og beløbet blev i praksis betalt direkte til kampagneorganisationen.

Skatterådet bekræftede, at virksomheder kunne fratrække udgiften i deres skatteregnskab, som en ”lønom-kostning”.

Afgørelsen må anses som en mulighed for skattefrit at indsamle midler til velgørende formål, uden at skulle bekymre sig om de skattemæssige konsekvenser af indsamlingen.


Kontakt John, hvis du vil vide mere.

Kontakt