28-09-2020

 

Indeksering af ikke-betalte, indefrosne feriepenge

I skrivende stund er der en del debat om, hvorvidt indefrosne feriepenge helt eller delvist skal udbetales til lønmodtagerne. Mange arbejdsgivere har endnu ikke opgjort det endelige beløb, som skal indberettes og indbetales for den enkelte medarbejder. Indberetningen skal først ske inden udgangen af 2020.

Det synes dog ikke at afholde fonden for at ville opkræve ”rente” af ikke-indbetalte beløb, selvom arbejdsgiveren gerne vil indbetale. I feriefonden er ”renten” benævnt indeksering og er fastsat som stigningen i den generelle lønudvikling. Indekseringen beregnes og offentliggøres en gang årligt i maj måned, f.g. maj 2021, hvilket betyder, at selvom man gerne vil indbetale nu (men ikke kan, da det teknisk ikke synes muligt) vil man som minimum skulle betale rente for september 2020, da renten beregnes pr. påbegyndt måned. Lønudviklingen udgjorde, jf. DA, for 2019 2,5%, og hvis vi forudsætter, at det også er tilfældet i 2020, vil den månedlige forrentning udgøre ca. 0,2%.

I forbindelse med regnskabsaflæggelser, f.eks. 31. december, bør man afsætte 0,83% af indefrysningsbeløbet som en finansiel omkostning. Ud fra lovforslaget med bemærkninger synes det først muligt at indbetale efter opkrævning fra fonden i løbet af juni 2021, og så vil renten udgøre ca. 2,1%.

Såfremt arbejdsgiveren skal afregne lønsumsafgift, er det p.t. Skattestyrelsens opfattelse, at indekseringen er en lønomkostning – og ikke en finansiel omkostningDette synspunkt er vi dog ikke umiddelbart enige i.


Kontakt John, hvis du har spørgsmål til indefrosne feriepenge og/eller lønsumsafgift.


Kontakt